Nova línia de processament de fruita de pinyol més gran del món

Amb una capacitat productiva de gairebé un milió de quilos de fruita en un torn de processament diari i un estalvi del 15-20% dels costos de mà dobra, la línia és la més gran i automatitzada del món de les dedicades a la fruita de pinyol (per capacitat productiva diària).

Una mostra de les prestacions i tecnologia capdavantera. La instal·lació inclou totes les fases d’elaboració: des de l’entrada de la fruita a la planta per mitjà de bolcadors de cicle continu, passant pel rentat/tractament, la classificació òptica per color, forma, qualitat interior i exterior, fins a arribar a l’envasament en cistelles o caixes amb alvèols, l’etiquetatge dels envasos, la paletització i el fleixat dels mateixos, amb una traçabilitat completa del producte.

Entre les tecnologies instal·lades, úniques al món per capacitat productiva, flexibilitat i nivell d’automatització, destaquen:

  • El calibrador òptic, instal·lat a les 21 línies de classificació. Gràcies a un sistema de funcionament basat en 9 càmeres de vídeo per línia i al programari propi de visió artificial, que es basa enterament en la intel·ligència artificial; és capaç de seleccionar la qualitat externa i interna dels fruits, efectuant una classificació dels productes sense precedents al sector; tecnologia indispensable que fa possible leficiència de tota la resta de la planta.
  • L’innovador sistema de transport de la fruita mitjançant copes, instal·lada als calibradors, permet processar totes les diferents tipologies de fruita (quan, en general, s’utilitzen models específics per a cada varietat).

El que caracteritza aquesta planta és, per tant, la seva extraordinària flexibilitat. De fet, és possible processar fins a quatre tipus de fruita simultàniament, amb la possibilitat d’escollir entre dues opcions de processament en funció del punt de maduració de la fruita, detectat precisament per les cambres:

  1. Destinar els fruits, totalment o parcialment, directament a la fase d’envasament, passant per les línies de confecció i tot seguit, de manera automàtica als paletitzadors; o bé
  2. Destinar els fruits (o una part) a un sistema d’ompliment automàtic de bins del producte precalibrat per emmagatzemar-los en cambres frigorífiques i utilitzar-lo més tard en funció de les necessitats del client, completant la fase final de la confecció.

Tot això es fa de manera totalment automatitzada: de fet, els fluxos de processament dels diferents tipus de fruita són gestionats per un sistema de supervisió centralitzat, programat i controlat per un únic operari.

La instal·lació permet processar: nectarines, préssecs, albercocs, prunes, paraguaians, pomes i peres Rocha (amb una línia específica al punt d’alimentació amb immersors i respectius canals d’aigua per assegurar la màxima delicadesa).