Filosofia
Filosofia

El compromís empresarial requereix el compliment dels principis de prevenció , col · laboració i responsabilitat ètica en l’execució de l’estratègia.

Per a això , es planteja un sistema circular de consecució d’objectius , que permeten assolir una producció sostenible i de creació de valor.

D’acord amb el compromís social de l’empresa , basat en l’equitat , es promouen accions formatives i d’ocupació que permeten el desenvolupament personal i col·lectiu.

L’acció social es porta a terme sobre les persones que participen en les àrees productives de l’empresa , complint a més amb els objectius progressius de, prevenció, estalvi i millores que es requereixen per a una producció sostenible.

Creació d'ocupació

En compliment del compromís social empresarial , per cobrir les necessitats de mà d’obra en la producció , es promou la professionalització de col·lectius en risc d’exclusió social.

Contractació

d'aturats de llarga durada , dones d'edat avançada i col · lectius immigrants.

Especialització

en àrees i llocs de treball. Formació de quadrilles i rotació de tasques.

Mesures psicosocials

fragmentació de tasques, responsabilització conjunta i supervisió.

Formació

Acompanyant la creació d’ocupació , s’estableixen mesures de desenvolupament social , per a la realització personal dels col·lectius amb més dificultats .

Cursos d'idiomes a estrangers.

Cursos de capacitació, manipulació d'aliments, aplicadors de fitosanitaris.