Compliance

La política de responsabilitat social té com a objectiu afavorir una cultura de responsabilitat, amb caràcter global, que contribueixi a la creació de valor de forma sostenible per a la societat, socis, ciutadans, clients i comunitats en què les empreses de el Grup Catalá desenvolupen les seves activitats .

Estan entre els nostres compromisos retribuir de forma equitativa a tots els col·lectius que contribueixen a l’èxit del nostre projecte empresarial i emprendre noves inversions considerant el seu retorn social, generant ocupació i riquesa per a la societat amb una visió a llarg termini que procuri un futur millor sense comprometre els resultats presents.

La Política general de responsabilitat social té per objecte establir els principis bàsics i el marc general d’actuació. Aquesta política es concreta en els següents compromisos.

  • Gestió dels Recursos Humans
  • Prevenció de riscos laborals
  • ètica empresarial
  • medi Ambient
  • Qualitat, Seguretat Alimentària i Frau Alimentari.

Disposem dels nostres canals de denúncia d’irregularitats que protegeixen a l’empresa, als denunciants i als afectats.

La cultura corporativa de Grup Català es caracteritza per una clara responsabilitat, respecte mutu, confiança, integritat i la transparència.

La conducta legal, la competència lleial i el respecte pels drets humans són part integral de les nostres activitats comercials i una condició important per a la consecució de l’èxit sostingut que només pot aconseguir-se complint els requisits legals.

La protecció de valors com honestedat, integritat, equitat i confiança sustenta el nostre sistema de denúncies, creat amb la finalitat de vetllar pel compliment de la legislació nacional i internacional vigent, així com la de la pròpia companyia.

Durant més de 10 anys, en Grup Catalá, hem estat treballant amb Sedex, un dels proveïdors de serveis de comerç ètic líders en el món, utilitzant les seves eines d’auditoria d’avaluació pràctica i la seva xarxa comunitària per donar suport i millorar contínuament les pràctiques socials i ètiques en tota la nostra cadena de subministrament.