Compliance

La política de responsabilitat social té com a objectiu afavorir una cultura de responsabilitat, amb caràcter global, que contribueixi a la creació de valor de forma sostenible per a la societat, socis, ciutadans, clients i comunitats on les empreses del Grup Català desenvolupen les seves activitats .

Estan entre els nostres compromisos retribuir de forma equitativa a tots els col·lectius que contribueixen a l’èxit del nostre projecte empresarial i emprendre noves inversions considerant el seu retorn social, generant ocupació i riquesa per a la societat amb una visió a llarg termini que procuri un futur millor sense comprometre’ls resultats presents.

La política general de responsabilitat social té per objecte establir els principis bàsics i el marc general dactuació. Aquesta política es concreta en els compromisos següents.

  • Gestió dels Recursos Humans
  • Prevenció de riscos laborals
  • Ètica empresarial
  • Medi Ambient
  • Qualitat, Seguretat Alimentària i Frau Alimentari.

Disposem dels nostres canals de denúncia d’irregularitats que protegeixen l’empresa, els denunciants i els afectats, enviant correu electrònic a l’adreça [email protected]

La cultura corporativa de Grupo Català es caracteritza per una responsabilitat clara, respecte mutu, confiança, integritat i la transparència.

La conducta legal, la competència lleial i el respecte pels drets humans són part integral de les nostres activitats comercials i una condició important per a la consecució de l’èxit sostingut que només es pot aconseguir complint els requisits legals.

La protecció de valors com honestedat, integritat, equitat i confiança sustenta el nostre sistema de denúncies, creat per vetllar pel compliment de la legislació nacional i internacional vigent, així com la de la pròpia companyia.

Durant més de 10 anys, a Grupo Catalá, hem estat treballant amb Sedex, un dels proveïdors de serveis de comerç ètic líders al món, utilitzant les eines d’auditoria d’avaluació pràctica i la xarxa comunitària per donar suport i millorar contínuament les pràctiques socials i ètiques a tota la nostra cadena de subministrament.