Traçabilitat
Traçabilitat
Trazabilidad
Previous slide
Next slide

Traçabilitat d'origen

El nostre sistema de traçabilitat permet conèixer en tot moment l’origen i els tractaments dels nostres productes, arribant fins al punt inicial: les nostres finques i parcel·les.

Disposem de programari específic que ens permet gestionar totes les fases del procés de producció:

Gestió del Llibre de Camp: HESPÉRIDES
Gestió de Recursos per Finca: TOOL AGRO
Gestió Comercial: LIBRA ERP
Gestió de Lots de Confecció: TRACE-IT

Alhora, disposem de solucions específiques parametritzables que ens permeten adequar el nostre sistema a les necessitats actuals o específiques dels nostres clients en un termini d’implementació molt curt.

Traçabilitat a la central

En el moment de la recepció de la fruita a les nostres centrals d’emmagatzematge i manipulació de la fruita, registrem l’origen i el moment de la collita.

Aquesta informació es recupera en el moment de la manipulació i l’envasament final, creant els lots de confecció que identificaran l’origen dels nostres productes.

Per a aquest procés, utilitzem maquinària específica per a entorns industrials de darrera generació que evita qualsevol contratemps.

Accions davant d'una crisi alimentària

El nostre sistema de traçabilitat disposa de les eines necessàries per localitzar el destí dels nostres productes comercialitzats.

D’aquesta manera, en cas d’una hipotètica crisi alimentària, seríem capaços de localitzar a quin client s’ha subministrat el lot motiu de la suposada incidència, procedint a la notificació i retirada del producte afectat.