Accions mediambientals
Accions mediambientals

Conservació de recursos naturals.

1. Estalvi d’aigua. L’aigua és un recurs cada vegada més escàs, i té un efecte clar en el cost de l’explotació.

Implantació de sistemes de reg d'alta eficiència.

Monitorització de consums i balanç sobre necessitats del cultiu.

Avaluació de la disponibilitat i programació a mida.

2. Conservació del sòl. El terreny on es du a terme l’activitat agrícola és crucial per a la producció i ha de ser òptim perquè sigui sostenible.

Sembra directa de vegetació herbàcia

Mulching. Encoixinat de fems orgànic de les parcel · les

Anàlisi de nutrients, sòl aigua planificació d'abonats ...

Protecció de la biodiversitat

Sempre hem estat molt sensibles pel que fa a la protecció d’espècies animals es refereix. Creiem que la fauna i la flora són crucials per aconseguir una millor producció sostenible.

Control de paràsits. Captura massiva i tècniques de confusió sexual

Control mecànic d'herbàcies i matoll.

Aportació de substrats hidròfils i de protecció de sòl.

Conservació de vegetació natural, zones estepàries, boscos i aiguamolls d'acord amb la norma europea 92/43/CEE

Conservació de nius i caus, col · locació de caixes-niu per a rapinyaires, sistemes anti-electrocució en línies elèctriques d'acord amb la norma europea 79/409/CEE

Implantació de varietats ecològicament més adaptades.