Estratègia
Estratègia

Des dels seus orígens, Grup Catala sempre ha estat involucrat en la cura social i responsabilitat ambiental. Aquest esforç s’ha dut a terme per tots els membre de l’equip.

Aquesta estratègia és utilitzada com una eina per millorar la qualitat, el desenvolupament social i un profund respecte al medi ambient.

A partir de 2013 es produeix un canvi en l’estratègia de Grup Catala, amb la finalitat de tenir un millor enfocament als nous principis de sostenibilitat.

Hem posat en marxa un nou model basat en el respecte al medi ambient i un major rendiment econòmic amb l’objectiu de reduir els residus de pesticides.

L’objectiu és arribar al RESIDU 0 com sigui possible i ser més exigents que les polítiques actuals de la UE.

Producció

Instal·lacions i varietats

Prevenció

Medi-ambient riscos

Estalvi

Eficiencia, prioridades, control de despesas

Mejoras

Traçabilitat, I+D+I

Avanç competitiu

Marca, valor afegit

Grup Català és conscient de la responsabilitat mediambiental de les seves activitats i productes, de manera que es compromet a garantir el compliment de la legislació ambiental vigent i aplicar les mesures necessàries per evitar la contaminació, minimitzar la generació de residus i fer un ús responsable dels recursos energètics i materials.

Promoure la consciència ambiental i formació entre totes les empreses de el grup amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals del nostre entorn.