El Escobar

Mérida

Superfície Instalacions: 40.000 m2

Capacitat de Fred: 5.000 Tn

Ctra. Madrid-Lisboa, Km 348
06800 Mérida (Badajoz, Spain)
Telf: +34 924 37 15 61
Fax: +34 924 37 32 06