Camí de
les mines

Superfície total: 30ha

Cirera: 30ha