Camí de
les mines

Gesamtfläche: 30ha

Kirschen: 30ha