Grup Català dóna fons a IRB Lleida

L’entitat Grup Català lliura una donació anual a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, fundació Dr. Pifarré

La donació anirà destinada a promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica bàsica, translacional-aplicada i clínic-epidemiològica, i la formació en recerca en l’àmbit de les ciències de la salut, principalment a Lleida, i definint objectius preferencials que possibilitin una investigació de qualitat i un augment significatiu de la qualitat assistencial, per promocionar uns millors serveis a la nostra població.

La Visió de l’IRBLleida és ser un referent competitiu a nivell internacional en la investigació i innovació en salut, demostrant valors ètics i impulsant la sostenibilitat, el treball disciplinari i la cooperació interna i externa. Per dur a terme aquest treball ha establert col·laboracions amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova