Grup Català entre les 75 pimes espanyoles amb més projecció de futur

London Stock Exchange Group ha elaborat un informe en el qual destaca les 1.000 petites i mitjanes empreses europees més “inspiradores”. Només 75 són espanyoles.

A la Unió Europea conviuen 23 milions de petites i mitjanes empreses. D’aquestes, un miler han estat seleccionades en el citat estudi. Totes compleixen uns estrictes requisits: creixements positius durant els últims tres anys respecte a altres empreses del seu sector en cada un dels països, un ferm compromís de generació d’ocupació.

De mitjana, aquestes 1.000 empreses han crescut un 71% anual durant els tres últims exercicis. Cent d’elles van ser capaços de disparar els seus resultats per sobre de el 400%. Pel que fa a la creació d’ocupació, les companyies seleccionades van augmentar les seves plantilles, de mitjana, en un 66% al llarg dels dos últims anys. A més, aquestes empreses sumen més de 4.000 patents i registres de marques.

Entre les 75 companyies espanyoles que apareixen en el llistat:

20. GRUPO CATALÁ