Grup Català entra al consorci Kiwi Passion

Neix a Itàlia el consorci Kiwi Passion amb un clar objectiu: satisfer el consumidor

D’acord amb els estatuts, el recentment fundat Consorzio Kiwi Passion (KP) té com a objectiu el llançament, el desenvolupament, la protecció, la promoció i la venda de varietats especials de kiwis.

El consorci neix de la iniciativa i l’acord entre CamFruit, representat per Claudio Dal Pane, empresa llicenciatària per a una varietat de kiwis vermells de Enza Fruit, i FruitsWorldWide ses, llicenciatària per a Europa de dues varietats propietat de Enza Fruit-NZ.

La gamma de varietats actualment consta de dos kiwis de polpa groga / vermella (una directament derivada de l’altra) i una varietat de polpa groga. No obstant això, el consorci té sota estudi altres seleccions, de colors groc, vermell i verd, que podran afegir-se si demostren que compleixen amb els requisits mínims.

Amb les dues varietats de kiwis vermells, es preveu cobrir un calendari a Europa que s’estén des de finals de setembre fins a finals de març. La varietat de polpa groga es cull a finals d’octubre i es comercialitza fins a finals de la primavera.

Els principals criteris de selecció que ha adoptat el consorci i que són complerts plenament per les varietats actualment aprovades són, en ordre d’importància:

  • excel·lent experiència gustativa de l’consumidor final;
  • validesa comercial (vida útil, aptituds per a la manipulació i el transport);
  • validesa agronòmica (fertilitat, productivitat, resistència a condicions adverses).

L’aspecte més important per al consorci és l’experiència de l’consumidor final, perquè totes les parts de el sector informen dels límits de l’kiwi verd tradicional Hayward, ja que és extremadament difícil, amb aquesta varietat, proporcionar al consumidor un producte amb el grau adequat de maduresa en el moment de l’consum. A més, la finestra de consum curta d’aquesta varietat és un obstacle important per al creixement de la demanda.

Les noves varietats que el consorci kiwi Passion pretén difondre i comercialitzar es caracteritzen per:

  • matèria seca a l’almenys un 20% més gran que Hayward;
  • sucres solubles entre un 20 i 30% més alts que Hayward;
  • finestra de consum òptima significativament més àmplia que la de Hayward.

El projecte ja ha començat a escala europea, atès que, entre els aproximadament 15 membres actuals, hi ha productors molt importants de el sector de la fruita espanyols, francesos, italians i grecs. El següent pas és explorar mitjançant camps de prova noves àrees de cultiu al Marroc i Turquia.

De fet, el requisit molt baix d’hores de fred de totes les varietats ofereix, d’una banda, la possibilitat de conrear el kiwi verd en zones climàtiques “prohibides” fins ara. D’altra banda, la necessitat de conrear les varietats de polpa vermella sota cobertura permanent augmenta la possibilitat d’estendre la seva producció fins i tot en zones relativament fredes com França i el nord d’Itàlia.

A més dels productors, el consorci ja compta amb dos socis comercials importants, De la Muntanya Itàlia i Greenyard Itàlia, que, des del primer moment, van creure fermament en el projecte. Col·laboraran tant en la difusió de l’cultiu entre productors experts com en la comercialització i distribució del producte a tot Europa.

Mentrestant, a la recerca de productors a l’hemisferi sud ja s’han iniciat contactes prometedors a Perú, Xile, Argentina i Sud-àfrica.

Actualment, el consorci compta amb unes cent hectàrees de cultiu, parts de les quals ja es troba en producció. Per 2020, es preveuen 150 hectàrees més, amb l’objectiu d’arribar a un total de 500 hectàrees per a 2022.

El consorci s’ocuparà en exclusiva de la protecció de les seves varietats. De fet, ja hi ha hagut alguns casos de falsificació, davant els quals s’han pres mesures.

A més, es proporcionarà a tots els membres un protocol de cultiu que s’adapti a les característiques edafoclimàtiques específiques de les diverses àrees de cultiu. També s’oferirà assistència tècnica bàsica, dirigida a aconseguir estàndards constants i d’excel·lència.

El consorci s’encarregarà en exclusiva de la comercialització del producte, en estret contacte i en plena col·laboració tant amb els envasadors autoritzats com amb les dues empreses comercialitzadores importants esmentades anteriorment.

El consorci està present com a convidat a Fruit Logistica a l’estand de De la Muntanya (pavelló 27 – estand D 20). També està representat per 2 dels 15 membres productors-envasadors en els seus respectius estands: Agrilepidio (pavelló 2.2 – estand C07) i Eden Fruit (pavelló 2.2 – estand C06), on es podrà obtenir informació sobre el consorci.

El debut i la presentació oficial es durà a terme en la pròxima edició de Macfrut (de el 5 a el 7 de maig de 2020).