Intel·ligència artificial

En Grup Català disposem d’una gran instal·lació de precalibrat i diverses línies de classificació i empaquetat amb màquines CombiSort i GeoSort de Greefa

Ens permet una gestió integral de la fruita des de la seva arribada a l’magatzem, precalibrat, emmagatzematge i venda. La màquina és capaç de calibrar per pes, mida, color, qualitat externa i interna (IQS), per poder ser classificada i finalment empaquetada per a la seva distribució amb els majors estàndards de qualitat.