RESUM DEL PROJECTE Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

"Noves estratègies naturals per reduir les fisiopaties de postcollita en fruita de llavor"

Un dels problemes més importants del sector de la fruticultura, ha estat a la conservació en cambra frigorífica d'algunes varietats de pera i poma susceptibles als problemes d'escaldat superficial. La principal conseqüència de l'escaldat és el deteriorament de l'aparença i el valor de mercat de la fruita, de manera que la fruita únicament passa a considerar-se apta per ser utilitzada en processos industrials.

Per això, es proposa una col·laboració amb una gran empresa del sector fructícola (COOPERATIVA DE SANT DOMENECH), i una de les principals empreses de producció de producte ecològics i sense residus pel control de malalties (ALTINCO), acompanyats del IRTA i el DBA (Universitat de Lleida), per poder estudiar una estratègia conjunta a camp i a postcollita per millorar els paràmetres que més poden influir en l’escaldat, amb la utilització de productes naturals.

L’objectiu del projecte és avaluar diferents condicions de maneig en camp i en postcollita, amb productes naturals, per tal de reduir la incidència de problemes associats a la conservació en fred com és l’escaldat superficial.

Objectius tècnics específics:
1.- Determinar l’aplicació d’un producte natural per augmentar l’absorció en fruit de macro i micró elements i avaluar la seva influència en els paràmetres de qualitat de la fruita i la seva predisposició a l’aparició de fisiopaties.
2.- Estudiar diferents tractaments naturals per la seva aplicació en post-collita per fruita de llavor.
3.- Realitzar un seguiment del procés d’escaldat d’aquesta fruita durant la seva conservació en atmosfera controlada mitjançat l’estudi de l’α-farnesè, els triens conjugats o l’etilè.
4.- Avaluació de l’eficàcia del maneig a camp i en postcollita sobre l’escaldat del fruit i la seva qualitat.
5.- Realitzar un pla de divulgació per fer arribar al sector els resultats obtinguts en el projecte pilot.

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de la Mesura 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015.


RESUM DEL PROJECTE D'I + D D'EXPLOTACIONS AGRÀRIES
ELS MASOS S.L.

(PROJECTE QUE HA REBUT EL SUPORT FINANCER DE CDTI MITJANÇANT FONS FEDER DE LA UNIÓ EUROPEA: Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020).

L'estratègia de l'empresa es basa en rendibilitzar al màxim les explotacions fructícoles, atenent les necessitats del mercat, amb l'objectiu de garantir la qualitat i la seguretat alimentària de la fruita, mitjançant la millora i el control de tots els processos duts a terme en el desenvolupament de l'activitat.

El maneig postcollita de la fruita es veu limitat pel seu ràpid deteriorament, a causa de canvis induïts per la seva activitat respiratòria, metabòlica i enzimàtica, a més del generat per una àmplia gamma de microorganismes alterants i patògens. Les podridures causades per les floridures i la presència de microorganismes patògens en la fruita resulta un problema per al sector, generant elevades pèrdues econòmiques i dificultant el possible comerç regional, nacional i internacional de la fruita. Per tant, es fa necessari buscar noves alternatives eficaces, segures i respectuoses amb el medi ambient que aconsegueixin allargar la conservació de les fruites.

Molts són els estudis que afirmen que la conservació de la fruita és conseqüència de la interacció entre factors productius, factors de tecnològics de conservació i factors genètics. Entre aquestes propietats innates del material vegetal estan les característiques composicionals de la fruita, la qual determinarà la seva idoneïtat per suportar períodes més o menys llargs de conservació. Aquesta composició química dependrà dels plans de fertilització que se segueixin en camp i del comportament en postcollita. En aquest projecte es pretén establir una relació entre aquests factors, tant en la producció de fruita, com en la seva posterior conservació, que afecten la vida útil de cada espècie o varietat de fruita, per poder prolongar la seva conservació.

L'objectiu principal del projecte és prolongar el temps de conservació de la fruita d'os (préssec, nectarina, paraguaià i albercoc) mitjançant: estratègies de producció sostenible en camp que permetin obtenir una fruita en el seu òptim de maduresa i l'aplicació de tècniques de conservació que permetin prevenir l'aparició de patògens en postcollita.

D'aquest objectiu general es deriven una sèrie d'objectius tècnics específics:
1.- Determinar els requeriments nutricionals de nitrogen dels fruiters d'os, i la seva influència en la vida útil, obtenint una fruita de qualitat.
2.- Caracteritzar l'ús de l'ozó gas a baixa temperatura com a agent de control de patògens en postcollita i el seu efecte en la posterior conservació de la fruita en atmosfera controlada.
3.- Determinar un model predictiu que ens permeti establir el temps de conservació de la fruita d'os mitjançant la relació de les variables de producció i de tècniques de post-collita