EL ESCOBAR
Superfície total: 270 ha

Nectarina Groga: 90 ha
Nectarina Blanca: 40 ha
Préssec Groc: 15 ha
Préssec Vermell: 25 ha
Paraguaià: 20 ha
Pruna Vermella: 15 ha
Pruna Negra: 15 ha
Pruna Groga: 10 ha
Pera: 40 ha
Grupo Catalá - Finques Grupo Catalá - Finques
Grupo Catalá - Finques Grupo Catalá - Finques