Envia el teu currículum

Si t'interessa treballar amb nosaltres, envia'ns el següent formulari.
En cas de discapacitat acreditada, indiqueu el percentatge:
Marqueu aquesta casella en cas de tenir experiència laboral en el sector.
Marqueu aquesta casella en cas de tractar-se d'una sol·licitud de pràctiques.
Què pot aportar la seva candidatura al perfil laboral en què està interessat?
Adjuntar Curriculum (mida màxima 2 MB, format Word o Pdf):