Traçabilitat
Traçabilitat
Previous
Next

Traçabilitat en Origen

El nostre sistema de Traçabilitat permet conèixer en tot moment la procedència i tractaments dels nostres productes, arribant fins al punt inicial: les nostres finques i parcel · les.

Disposem de Programari específics, que ens permeten gestionar totes les fases del procés de producció:
Gestió de Llibre de Camp: HESPÉRIDES
Gestió de Recursos per Finca: TOOL AGRO
Gestió Comercial: LIBRA ERP
Gestió de Lots de Confecció: TRACE-IT

Al seu torn, disposem de solucions específiques parametritzables que ens permet adequar el nostre sistema a les necessitats actuals o específiques dels nostres clients en un termini d’implantació molt curt.

Traçabilitat en Central

En el moment de la recepció de la fruita a les nostres centrals d’emmagatzematge i manipulació de la fruita, registrem
l’origen i moment de la recol·lecció.

Aquesta informació és recuperada en el moment de manipulació i envasat final, creant els lots de confecció que identificar l’origen dels nostres productes.

Per a aquest procés, utilitzem maquinari específics per a entorns industrials d’última generació que eviten qualsevol error humà. Tots els nostres productes es codifiquen seguint els estàndards de codificació EAN-128.

Accions davant una crisi alimentària

El nostre sistema de traçabilitat disposa de les eines necessàries per localitzar el destí dels nostres productes comercialitzats. D’aquesta manera, en cas d’una hipotètica crisi alimentària, seríem capaços de localitzar a quin client s’ha servit el lot motiu de la suposada incidència, procedint a la notificació i retirada del producte afectat.