Accions mediambientals

Conservació de recursos naturals.
1. Estalvi d'aigua. L'aigua és un recurs cada vegada més escàs, i té un efecte clar en el cost de l'explotació.

- Implantació de sistemes de reg d'alta eficiència.
- Monitorització de consums i balanç sobre necessitats del cultiu.
- Avaluació de la disponibilitat i programació a mida.

2. Conservació del sòl. El terreny on es du a terme l'activitat agrícola és crucial per a la producció i ha de ser òptim perquè sigui sostenible.

- Sembra directa de vegetació herbàcia
- Mulching. Encoixinat de fems orgànic de les parcel · les
- Anàlisi de nutrients, sòl aigua planificació d'abonats ...

Protecció de la biodiversitat. Sempre hem estat molt sensibles pel que fa a la protecció d'espècies animals es refereix. Creiem que la fauna i la flora són crucials per aconseguir una millor producció sostenible.

1. Control de paràsits. Captura massiva i tècniques de confusió sexual.
2. Control mecànic d'herbàcies i matoll.
3. Aportació de substrats hidròfils i de protecció de sòl.
4. Conservació de vegetació natural, zones estepàries, boscos i aiguamolls d'acord amb la norma europea 92/43/CEE
5. Conservació de nius i caus, col · locació de caixes-niu per a rapinyaires, sistemes anti-electrocució en línies elèctriques d'acord amb la norma europea 79/409/CEE
6. Implantació de varietats ecològicament més adaptades.

accions-mediambientals